יצירת קשר

מידע נוסף: רח' ז'בוטינסקי 7 רמת גן
52520 (מגדל משה אביב)
טל. 03-6114002
פקס. 03-6114003